Nabízíme Vám kvalitní ekonomické, právní a technické překlady z německého jazyka do českého a naopak. Při překladu používáme samozřejmě nová pravidla německého pravopisu.

Také v oblasti tlumočení se snažíme využívat všech nejmodernějších technik a nabídnout tlumočení jak konsekutivní, tak simultánní.

  PŘEHLED SLUŽEB

 • překlady z a do německého jazyka
 • překlady ekonomické, právní, technické, přeshraniční spolupráce, projekty
 • překlady manuálů, návodů, příruček
 • soudní ověření překladů
 • korektury překladů rodilým mluvčím
 • tlumočení konsekutivní (jednání, technické porady, valné hromady)
 • tlumočení simultánní (konference)
 • soudní tlumočení
 • překlady www stránek
 • tlumočení po telefonu
 • výstupní formát souboru MS Word, MS ExcelMgr. Dana Šetinová
ul. 28.října 22
České Budějovice
370 01
Tel.:  +420 387 316 121
Mobil:+420 777 247 904

setinova@centrum.cz


  CENÍK SLUŽEB
 • Překlady

 • NJ » ČJ nebo ČJ » NJ 300 Kč/NS, soudní ověření 50,-Kč
  Jakýkoli text do 10 řádků NS - 150 Kč

 • Tlumočení
  Konsekutivní - jednání 380 Kč/hod.
  Soudní tlumočení - 500 Kč/hod.
  Simultánní tlumočení dle dohody.
  Po telefonu - 15min - 80 Kč + tel.sazba

  Korektury 120 Kč/NS

  Ceny jsou bez DPH (20%).

 • Počítá se přeložený, ne výchozí text, cena je za 1 normostranu
 • 1 NS= normovaná strana 30 řádků/60 úhozů.
 • Tlumočení konsekutivní - tlumočení na jednáních, výstavách ap.
  Tlumočení simultánní - tlumočení na konferencích ap.
  Při zajištění dopravy, stravy a ubytování ceny dohodou.
   
 • Na vyžádání archivuji dokumenty 1 rok.


  ZPŮSOB DODÁNÍ
 • Vaše zakázky vypracované v textovém editoru MS Word nebo MS Excel Vám zašleme, e-mailem, poštou, faxem, uložené na CD nebo ve vytištěné podobě.

ELP studio (c) 2003-2012    Hotely, penziony a další ubytování v České republice